Σύνθεση 27

Σύνθεση 27

Σύνθεση σε δρυ ρουστικ με λεπτομέρειες λάκας και μεταλλικά στοιχεία.