Σύνθεση 28

Σύνθεση 28

Σύνθεση σε δρυ ρουστίκ σε συνδυασμό με λάκα και κρυφό φωτισμό.